Najnovije vijesti

19
svi.

Obavijest

Poštovani posjetitelji, zbog rada na unaprjeđenju internetskih stranica Zaklade „Hrvatska za djecu“ i prelaska na novu domenu www.zhzd.hr, tijekom narednih...
26
ožu.

Sretan Uskrs

Petak, 25. ožujka 2016. Svim korisnicima potpora Zaklade “Hrvatska za djecu” želimo Sretan i blagoslovljen Uskrs.
23
velj.

Službena obavijest o rezultatima ZHZD Javnog natječaja za zapošljavanje

Obavještava se javnost, a posebno kandidati koji su predali prijave na Javni natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“  (u daljem...
22
velj.

Obavijest o poništenju dijela javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Zakladi „Hrvatska za djecu“

Obavještava se javnost, a posebno kandidati koji su predali prijave na Javni natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“  (u daljem...
27
sij.

Službena obavijest kandidatima koji su predali prijave na Javni natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“ za zapošljavanje

Obavještavamo javnost, a posebno kandidate koji su predali prijave na Javni natječaj Zaklade „Hrvatska za djecu“  (u daljem tekstu:...

Zaklada ``Hrvatska za djecu``

Misija Zaklade je povećanje nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece i djece iz tih obitelji, obitelji u rijetko naseljenim i prometno izoliranim područjima i djece iz tih obitelji, obitelji samohranih roditelja i djece iz tih obitelji te obitelji, trudnica, rodilja, majki i djece izložene zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti te djece bez roditelja i djece bez roditeljske skrbi. Navedena svrha ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade.

Demokratsko društvo usmjereno zadovoljavanju potreba djece djelovanjem i aktivnostima olakšati mogućnost socijalnog uključivanja ciljanih skupina putem ispunjenja ciljeva Zaklade.

Ciljevi koje Zaklada želi postići svojim djelovanjem su:

 • socijalno uključivanje ciljanih skupina djece  kroz potpore navedene u Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15),
 • poticanje pravnih osoba/privatnog sektora  na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u rješavanju problema regionalne/lokalne zajednice vezanih za djecu kroz projekte koje Zaklada može (su)financirati,
 • umrežavanje privatnog/javnog sektora u  cilju usmjeravanja financijskih sredstava prema ciljnim skupinama Zaklade.

Zakladu „Hrvatska za djecu“ (u daljem tekstu: Zaklada) osnovala je Republika Hrvatska 2008. godine posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom Saboru 24. listopada 2008. godine, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Registrirana je upisom u Zakladnu knjigu Ministarstva uprave 03.04.2009. godine, a 10.08.2009. godine upisana je u Registar neprofitnih organizacija s osnivačkim ulogom od 100.000 kn i kontinuiranim priljevom iz sredstava od dijela prihoda od igara na sreću putem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspoređivanja dijela prihoda na sreću koju donosi Vlada RH. Novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ usvojen u Hrvatskom saboru, stupio je na snagu 01. kolovoza 2015. godine (Narodne novine 82/15).

Osnovni ciljevi Zaklade „Hrvatska za djecu“ su podupiranja i poboljšanja kvalitete života višečlanih obitelji putem naknada (materijalnih i u stvarima), davanje stipendija učenicima, nadarenoj djeci, bolesnoj djeci, (su)financiranje projekata koji rade na poboljšanju uvjeta rada i života bolesne i/ili teško bolesne djece te djece s posebnim potrebama, djece iz ruralnih i teško dostupnih krajeva i sl.

Zaklada je do sada financirala stotine obitelji, preko dvije tisuće studenata te preko 70 projekata pravnih osoba.

Sukladno zakonu “Hrvatska za djecu”, tijela Zaklade su:

 • Upravni odbor
 • Upraviteljica Zaklade
 • Povjerenstvo za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije koje je formirano za potrebe provođenja postupka za dodjelu potpora
 • Stručna služba

UPRAVNI ODBOR
Zakladom „Hrvatska za djecu“ upravlja Upravni odbor, koji ima sedam članova/ica. Upravni odbor čine 3 člana sastavljena od predstavnika ministarstva nadležnog za socijalnu politike, dva člana iz Hrvatskog Sabora te 2 člana iz ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Vlada Republike Hrvatske je Rješenje o imenovanju članova Upravnoga odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u drugom sazivu imenovala članove Upravnog odbora na mandat od četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja. Za članove Upravnog odbora imenovani su:

 • gđa Milanka Opačić, dipl. pol., potpredsjednica Vlade RH i ministrica  socijalne politike i mladih
 • mr. sc. Iva Prpić,  pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih za provedbu socijale politike, organizaciju i nadzor ustanova
 • gđa Ana Komparić Devčić, dr. med., saborska zastupnica, članica Odbora za obitelj, mlade i sporit, članica Odbora za ravnopravnost spolova, Hrvatski Sabor
 • mr. sc. Tatjana Šimac-Bonačić, saborska zastupnica, potpredsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, članica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te članica Odbora za Hrvate izvan Hrvatske
 • gđa Adriana Mastelić, prof., savjetnica ministra
 • gđa Dubravka Marušić, dipl. def., načelnica Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, obitelj i mlade
 • gđa Blanka-Žic Grgat, prof. psiholog., voditeljica Odjela za Upravni nadzor

UPRAVITELJICA ZAKLADE
Upravni odbor Zaklade na 10. sjednici održanoj 09. travnja 2014., donio Odluku kojom je mr. sc. Ivana Kristić Buntić imenovana upraviteljicom Zaklade u idućem četverogodišnjem mandatu 2014.-2018. godine, što je svojim Rješenjem od 14. listopada 2014. godine potvrdilo Ministarstvo uprave.

STRUČNA SLUŽBA
Stručnu službu čine posebne radne cjeline u kojima se obavljaju:

 • tehničko-administrativni
 • opći i ekonomski te
 • pravni poslovi.

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 143/13) objavljujemo Plan nabave Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu.

Preuzmi:
Praviilnik o provođenju postupaka javne nabave u Zakladi HZD (PDF)
Plan nabave (PDF)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisne poveznice:
Katalog informacija (PDF)
Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sukladno čl. 20. st. 2. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15 ), Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ obvezan je svake godine do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu.

U nastavku dajemo pregled Izvješća o radu kroz godine:
Izvješće o radu za 2014
Izvješće o radu za 2013
Izvješće o radu za 2012
Izvješće o radu za 2011
Izvješće o radu za 2010
Izvješće o radu za 2009

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

Na financijsko poslovanje Zaklade primjenjuju se, između ostalog , odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

U ovom poglavlju se nalaze godišnji financijski plan Zaklade i/ili njegove izmjene i dopune.

Preuzmi:
ZHZD_Financijski plan za 2015_izmjena UO20151119 (PDF)
ZHZD_FI_2015_20160229 (PDF)
ZHZD_Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu_20160129 (PDF)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann